| | |

Styrkúthlutanir 2009

Úthlutanir 2009

Á árinu 2009 voru áherslur tvíþættar. Fyrri úthlutun náði til skammtímaverkefna, þar sem brýnt þótti að koma aðgerðum af stað, en seinni úthlutunin átti að höfða meira til þeirra sem vinna að langtíma- uppbyggingar verkefnum.

Árið 2009 var fyrsta heila starfsár sjóðsins (RNV-B). Stjórn sjóðsins fundaði reglulega og mótaði starfsreglur og verklag við mat á umsóknum og afgreiðslu á styrkjum.  Stjórn sjóðsins árið 2009 skipuðu:

  • Þorgeir Pálsson, Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, formaður
  • Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, oddviti Tálknafjarðarhrepps
  • Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða
  • Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar. 

Fyrri úthlutun 2009

Stjórn sjóðsins ákvað fyrir starfsárið 2009 að úthlutunarreglur miðuðu að eftirfarandi flokkum; fiskeldi, úrvinnsla á hráefni auðlinda svæðisins, ræktun og veiði skeldýra og ferðaþjónustu.

Úthlutunarreglur taka mið af stofnsamþykkt sjóðsins og er samþykkt af Landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti fyrir starfsárið 2009.

Þema fyrri úthlutunar

  • Eldi nýrra tegunda.  Verkefni skuli miða að því að skoða möguleika á eldi nýrra fisktegunda sem gætu opnað leiðir á nýja markaði, t.d. lúðu á Japansmarkað, eða ostrur á Frakklandsmarkað svo dæmi séu tekin. 
  • Fullvinnsla afurða.  Hér er höfðað til þeirrar staðreyndar, að stór hluti hráefnis í sjávarútvegi fer óunnin á markaði eða í vinnslu utan Vestfjarða.  Aukin vinnsla á svæðinu er í senn leið til atvinnu-sköpunar og verðmætaaukningar.
  • Markaðsrannsóknir og mótun dreifileiða á markaði.  Rökstuðningur þessa þema er eftirfarandi: „Í kjölfar efnahagshruns í heiminum, hefur atvinnulíf á Íslandi átt í erfiðleikum.  Sókn á markaði er mun erfiðari nú en áður, þar sem eftirspurn hefur dregist saman, verð því fallið á mörgum afurðum og skortur er á gjaldeyri.  Á sama tíma eru mörg fyrirtæki tilbúin með áhugaverðar vörur sem þau ná ekki að koma á markað.  Önnur fyrirtæki hafa ekki þá markaðsþekkingu sem þarf, til að nýta þau sölutækifæri sem þó finnast.  Stjórn R&N V-Barð telur brýnast við þessar aðstæður, að styrkja fyrirtæki til markaðsaðgerða með því að eyrnamerkja styrki úr fyrri úthlutun til markaðsrannsókna og tengslamyndunar á mörkuðum.“
  • Matartengd ferðaþjónusta.  Þessi hluti ferðaþjónustu er í mikilli sókn og ljóst að hér fara saman hagsmunir margra á svæðinu.

Alls bárust ‚ níu umsóknir og í þeim hópi  góð og spennandi verkefni. Veitt voru framlög til átta verkefna, samtals að upphæð 4.320.000 m.kr.  Því verkefni sem var hafnað, var umsóknaraðila gefin kostur á lagfæringu og úthlutun samþykkt til verkefnisins við seinni hluta starfsársins.

Verkefni sem hlutu styrk í fyrri úthlutun 2009  voru eftirfarandi.

Fyrirtæki/Verkefni

Styrkupphæð kr.

Níels Ársælsson / Hjallar í víkingastíl

100.000

Skrímslasetur Bíldudal / Gagnagerð

600.000

Náttúrustofa Vestfjarða / Kortagerð

600.000

*Villimey / Rannsóknir á virkni smyrsla

0

Dýrfiskur / Fiskeldi

500.000

Þóroddur /  Botndýra- rannsóknir

1.000.000

Skelfiskur ehf / kaup á tækjum

200.000

Skelfiskur ehf  / kadmin rannsóknir

820.000

Hafkalk / Framleiðslumál-kaup á tækjum

500.000

Samtals veittir styrkir:

4.320.000

*Styrkur færður til seinni úthlutunar.

Seinni úthlutun  2009

Í raun var það hið sama og áður og var einum umsækjanda *(Villimey) í raun beint í seinni úthlutunina þar sem umsóknin var ekki fullnægjandi.  Það sama má segja um umsókn vegna Víkingahjalla.

Alls bárust níu umsóknir til sjóðsins á seinni hluta starfsársins.  Styrkur var veittur til átta aðila og var tekið mið að starfsreglum sjóðsins og þeim áherlsum sem stjórn hans ákvað fyrir starfsárið 2009.   Þó var einn af styrkþegum frá fyrri úthlutun starfsársins veittur verkefnastyrkur eftir lagfæringar á umsóknar-gögnum samkvæmt tillögum stjórnar sjóðsins.

Umsóknir seinni hluta voru fjölbreyttar líkt og í fyrri úthlutun.  Tveimur umsóknum var hafnað, þar sem þær voru taldar utan ramma sjóðsins og þeirra úthlutunarreglna sem hann hefur sett sér.

Verkefnin sem hlutu styrk voru eftirfarandi. 

Fyrirtæki/Verkefni

Styrkupphæð kr.

Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum/Rannsóknir í ferðaþjónustu

500.000

Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum/Mikilvægar uppeldisstöðvar nytjastofna í Vestur Barðastrandasýslu

1.000.000

Náttúrustofa Vestfjarða/Náttúru og fuglaskoðunarkort

500.000

Hafrannsóknarstofnun/Rannsóknaraðstaða í kræklingarækt

1.000.000

*Villimey/Rannsóknir á smyrslum

1.000.000

Sigurlaug Guðmundsdóttir/Hjallar

800.000

Gyða-Áhugamannafélag/Fiskeldi í Arnarfirði

500.000

Náttúrustofa Vestfjarða Fornleifadeild/Verminjar í Breiðavík

0

Vesturorka-WesTide/Sjávarfallavirkjanir á Vestfjörðum

500.000

Sveinseyri/Efnagreiningar á grunnvatni úr borholum

400.000

Samtals

6.200.000