| | |

Ályktun til Alþingis í kjölfar málþingsins ?Sókn í eflingu atvinnulífs á suðursvæði Vestfjarða?

Málþingið „Sókn í eflingu atvinnulífs á suðursvæði Vestfjarða“ sem haldið var á Bíldudal þriðjudaginn 5. maí 2009 s.l.  hefur sent frá sér ályktun til Alþingis. Í ályktuninni er vakin athygli stjórnvalda á því að suðursvæði Vestfjarða hefur ekki notið sambærilegrar uppbyggingar á opinberum sviðum síðustu áratugi og ýmis önnur svæði einkum á suðvestur horni landsins. Má í því sambandi t.d. nefna samgöngumannvirki, vegi og flugvelli, raforkuframleiðslu- og raforkuflutningskerfi, flutning opinberra starfa o.fl. Þetta hefur leitt til hjöðnunar í hagvexti, rýrt tekjur heimila og fyrirtækja, verðfellt fasteignir og orðið þess valdandi að fólk hefur flust af svæðinu.Nú þegar þrengir að í þjóðarbúskapnum er mikilvægt að stjórnvöld taki tillit til þessarar stöðu og láti kreppuna ekki bitna með sama þunga á Vestfjörðum og Suðvesturhorninu.
Það er mjög ósanngjarnt að þau landsvæði sem tóku á sig áföllin vegna ofurþenslu síðustu ára þurfi nú að taka skellinn vegna kreppunnar.

Málþingið minnir stjórnvöld á þá staðreynd að sóknarfærin í endurreisn íslensks efnahags, þjóðarbúskapar, efling atvinnulífsins og öflun aukinna útflutningstekna, eru einna mest á landsbyggðinni. Þess vegna krefst málþingið þess að væntanleg ríkisstjórn leggi aukið vægi og áherslur á atvinnulíf og búsetujafnrétti á landsbyggðinni og að þess sjáist merki bæði í stefnuskrá og aðgerðum við skipan nýrrar ríkisstjórnar.

Suðursvæði Vestfjarða býr yfir miklum auðlindum til lands og sjávar og mannauð sem getur látið til sín taka í þágu lands og þjóðar. Við munum ekki láta okkar eftir liggja og óskum eftir hvatningu og stuðningi stjórnvalda.