| | |

Styrkur frá NATA

 

Styrkur frá NATA
Samstarf á sviði ferðamála milli Grænlands, Íslands og Færeyja
Allir sem áhuga hafa á bættum samskiptum á sviði ferðamála milli landanna þriggja geta leitað eftir aðstoð við að fjármagna verkefni, hugmyndir, ferðir eða því um líkt. Umsóknir skulu fela í sér samstarf milli tveggja af löndunum þremur hið minnsta. 
 
Sækja má um aðstoð á eftirfarandi sviðum:
Þróun ferða
Siglingar, þemaferðir, stuttar heimsóknir (shortbreak) o.s.frv.
 
Markaðssetning í ferðaþjónustu og greining sóknartækifæra
Alþjóðleg átaksverkefni á sviði ferðaþjónustu.
 
Menntun
Faglegar námsferðir, menntun á sviði ferðamála,dvöl til að kynna sér aðstæður.
 
Allar umsóknir skulu vera á þar til gerðum eyðublöðum. Sem fylgiskjöl með umsókninni skal leggja fram nákvæma útlistun á verkefni, svo og fjárhagsáætlun. Umsóknir skulu vera á dönsku eða ensku og sendast til:
 
NATA c/o
Ferðamálastofa
Lækjargata 3,
101 Reykjavík
 
Lokafrestur til að senda umsóknir er til 20. ágúst 2009
Umsóknareyðublað má nálgast á vef Ferðamálastofu,
www.ferdamalastofa.is
 
Fyrirspurnir varðandi vinnslu umsóknar sendist til:
sigrun@icetourist.is
 
NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.