| | |

Styrkir til matvælaframleiðslu og ferðamennsku - Krásir

 

Þróunarverkefni á sviði svæðisbundinnar matargerðar
Tilgangur verkefnisins er að styrkja þróun í svæðisbundinni matargerð og efla ferðaþjónustu með því að framleiða og selja matvörur sem byggja á hráefni, sögu og þekkingu á ákveðnum svæðum. Ennfremur er markmiðið að auka samstarf milli fyrirtækja í ferðaþjónustu og lítilla fyrirtækja sem framleiða matvörur og auðvelda þeim sameiginlega markaðssetningu á svæðinu. Þeir, sem taka þátt í verkefninu taka þátt í fræðslu um í þróun, vinnslu og meðferð matvæla og fá auk þess fjárhagslegan og faglegan stuðning við þróun á nýjum afurðum. Með verkefninu er verið að auka þekkingu á gæðum og faglegri vinnu við þróun nýjum matvörum.  
 
Áherslur  - haust 2009
 • Matur sem hluti af þróun ferðapakka
 • Svæðistengdar matarminjar
 • Samstarfsverkefni um framleiðslueldhús

 

Markmið
 • Að auka framboð á matvörum sem hafa sterka skírskotun til svæðis eða sögu og menningar á viðkomandi svæði. 
 • Að koma nýrri vöru á markað. 
 • Að vinna að faglegum úrlausnum við þróun á viðkomandi vöru. 
 • Að verkefnin skili fyrirtækjunum það miklum ávinningi að kostnaðurinn við vöruþróunina skili sér til baka innan 2 - 3 ára frá því að sala hefst. 
 • Að auka þekkingu á þróun, framleiðslu og markaðssetningu. 
 • Að auka og efla samstarf milli fyrirtækja í ferðaþjónustu og maltvælaframleiðslu.

 

Forsendur
Forsendur þess að verkefni geti fengið stuðning eru m.a. eftirfarandi:
 • Einhver nýung, þróun eða nýbreytni frá þeim vörum sem eru í boði í dag
 • Tenging við ferðaþjónustu á svæðinu
 • Sala sé líkleg til að skila þróunarkostnaði til baka á innan við 2-3 árum
 • Verkefnið raski ekki samkeppni á viðkomandi svæði

 

Framkvæmd
Verkefnið hefst með 2 daga námskeiði þar sem þátttakendur fá fræðslu um þróun, vinnslu, meðferð og öryggi matvæla. Kennt verður 17-18 nóvember.   Kennarar koma frá Matís, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og Hólaskóla Háskólanum á Hólum. Að námskeiðinu loknu hefst hin eiginlega þróunarvinna þar sem þátttakendur munu vinna að sínum verkefnum með aðstoð frá Impru auk sérfræðinga á tilteknum sviðum. Þjónusta Impru á Nýsköpunarmiðstöð er án endurgjalds, en styrknum er ætlað að standa undir hluta af öðrum kostnaði, t.d. ráðgjöf sérfræðinga, prófunum, mælingum eða öðrum þáttum við þróunina.
 
Umsóknarfrestur er til 18. október
 
Nánari upplýsingar er að finna hér.